Social kapital

Hvad er social kapital Begrebet social kapital dækker over at obygge og udnytte dine stærke relationer og på den måde forbedre kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø. Tankerne bag social kapital kan inddrages i forskellige situationer og kan med stor fordel inddrages på arbejdspladsen, i pædagogik og i organisationer. ​Social kapital på …