Arbejdsplads

Social kapital

Hvad er social kapital

Begrebet social kapital dækker over at obygge og udnytte dine stærke relationer og på den måde forbedre kvaliteteffektivitet og arbejdsmiljø.

Tankerne bag social kapital kan inddrages i forskellige situationer og kan med stor fordel inddrages på arbejdspladsen, i pædagogik og i organisationer.

​Social kapital på arbejdspladsen

Social kapitalarbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejderjeres arbejdsplads. Dette samarbejde finder sted mellerm kolleger, afdelinger og ledere og det er vigtigt at dette samarbejde fungerer optimalt, således at både arbejdspladsen effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde øges.

​Både virksomhedsejere og medarbejdere har stor interesse i at i kvaliteteneffektiviteten og arbejdsglæden er så høj som overhovedet muligt. Derfor er social kapital vigtigt på arbejdspladsen og noget som bør overvejes.

Social kapital pædagogik

samme måde som social kapital kan inddrages på arbejdspladsen, så kan socail kapital også inddrages i pædagogik. Usanet om pædagogikken finder sted i en en børnehave, en uddannelsesinstitution eller en specialinstitution​ så er det vigtigt at obygge og udnytte realtionerne mellem de forskellige intressenter. Eksempelivs vil en fast underviser i en 3. klasse som allerede har et obygget en stærk relation til de forskellige elever, have meget lettere ved at formidle viden videre til eleverne, end en vikar som står overfor eleverne for første gang. Den faste underviser kender nemlig de forskellige elever og ved hvilke elever som er fagligt stærke og hvilke som er mindre fagligt stærke. Derfor kan de faste undervise give de fagligt stærke elever mere krævende opgaver, mens de fagligt svagere elever kan få mindre krævende opgaver og måske også mere hjælp til underviserne. En vikar ville ikke have denne relation og ville derfor antageligt være nødt til at tilrette sit materiale til, således at alle ville få noget ud af det – men ikke nødvendigivs det optimale.

​Ovenstående eksempel kan også tænkes ind i andre former for pædagogik, hvor stærke relationer og social kapital kan anvendes i pædagogik.

Social kapital i organisationer

​Ligesom at socail kapital kan inddrages på arbejdspladsen og i i pædagogik, så kan den også inddrages i organisationer. Ligesom ved de social kapital på arbejdspladsen, så kan social kapital nemlig være med til at forbedre arbejdsglæden og derved kvaliteten og effektiviteten i en organisation.

​Se eventuelt mere om social kapital i organisationer i bogen Social Kapital i organisationer af Hanne V. Moltke og Heidi Graff.

​Social kapital alle andre steder

​Ovenfor er kort beskrevet hvordan social kapital kan anvendes i virksomheder, i organisationer samt indenfor pædagogik. Dette betyder dog ikke at det kun er disse områder, som kan få glæde af social kapital. Umiddelbart er der nemlig ingen områder, hvor det at opbygge og udnytte stræke relationer ikke kan medføre en eller flere fordele.