Formuepleje of formueforvaltning

Formuepleje – Få en professionel forvaltningsaftale

Formuepleje er en tillidssag. Med en forvaltningsaftale hos et fondsmæglerselskab er du i samarbejdet sikret klare rammer for de forventer du har til forvaltning, investering, tidshorisont og risikopræferencer. Her får du professionel og uvildig pleje af din formue helt på dine præmisser.

Har du tid til at pleje din formue?

Måske har du penge nok, men mangler tid til at forvalte din formue. Tiden går gang på gang med andre projekter og du får ikke rigtigt varetaget dine egne økonomiske interesser, når det gælder din formuepleje. Sådan behøver det ikke være. Det er nu muligt at få en forvaltningsaftale med et professionelt fondsmæglerselskab, der har specialiseret sig i formuepleje. Her kan du overdrage dine finansieringsbeslutninger i trygge hænder på kompetente medarbejdere med stor erfaring indenfor det finansielle marked, formuepleje og investeringer. På dine vegne udføres således formuepleje i forskellige former herunder forvaltning af værdipapirer, køb og salg af værdipapirer og eventuel placering af værdipapirer i et pengeinstitut efter dine ønsker. Alt efter hensyntagen til dine helt individuelle behov.

Formuepleje efter nøje fastlagte rammer

Med et professionelt og uvildigt fondsmæglerselskab kan I med en forvaltningsaftale sammen tilpasse rammerne for den formuepleje og de investeringer, som du ønsker at gøre dig på fremtidig basis. I beslutter sammen nøje fastlagte rammer, der er med til at gøre dig tryg ved de beslutningsprocesser, som efterfølgende varetages af kompetente medarbejdere med stor erfaring på området. Måske mangler du den nødvendige finansielle erfaring for at på betryggende vis at kunne varetage din egen formuepleje – med en professionel samarbejdspartner kan du nu sove trygt om natten velvidende, at der ikke foretages handlinger, som ikke er godkendt af dig på forhånd. Målet er bevarelse af eller øgning af formue med eksempelvis handel af værdipapirer som aktier, obligationer, børsintroduktioner eller specialprojekter. Alt inden for nøje aftalte rammer og med den tidshorisont og risikovillighed, som på forhånd aftales mellem dig og din aktør på markedet. Her sætter du så at sige andre end dig selv i førersædet og overlader trygt din formuepleje til professionelle medarbejdere med stort markedskendskab, stort kendskab til de pågældende virksomheder som overvejes investeret i og deres ledelsers fremtidige visioner for disse virksomheder samt en nøje dialog omkring og analyse af vækstpotentiale og markedet generelt.

Få styr på din værdipapirholdning

Det er aldrig for sent at få kompetent rådgivning eller formueforvaltning – uanset din situation, så kan kyndige hænder styre dig og din formue sikkert i havn med et professionelt samarbejde og klare rammer indenfor de ønsker du har til din formuepleje. Uvildig rådgivning samt grundig analyse af mulige køb og salg af værdipapirer er en klar fordel, men det er det bestemt også at få styr på opbevaringen af dine værdipapirer. Sammen finder i den løsning, der matcher dit ønske om tryghed, kontrol eller ønske om fritid til at kunne koncentrere dig om andre ting i livet. Du kan få formuepleje helt efter dine præmisser, så du kan sove trygt om natten og samtidig vide, at din formue plejes på bedst tænkelige måde af en professionel aktør på markedet.